REKRUTACJA – na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.154 ust.1 Ustawy z dnia 16 grudnia- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) oraz Zarządzeniem Nr 16/2020 Burmistrza Ćmielowa z dnia 28.01.2021 r. podajemy terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie na rok szkolny 2021/2022

Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie od 8 marca 2021r. przyjmuje zapisy na rok szkolny 2021-2022.

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do naszego przedszkola Składają:

Deklaracje woli o chęci kontynuowania przez dziecko nauki w przedszkolu – rodzice powinni składać deklaracje woli do 15 marca 2021 r.

Uwaga! Dzieci urodzone w 2015 r./ 6-letnie/ mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego/ tzw. „zerówki”/

Dzieci urodzone w 2016 , 2017 i 2018 roku – 5 ,4 i 3 latki – zgodnie z przepisami –mają prawo do opieki przedszkolnej, jednak warunkiem jest zapisanie dziecka do przedszkola, czyli wypełnienie i złożenie w terminie : „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”

Termin składania wniosków do przedszkola od 8 marca do 3 kwietnia 2021 r.

Przedszkole czynne jest w dni robocze od 6.00 do 16.00

W tych godzinach będzie można złożyć wniosek w skrzynce w przedsionku przedszkola. Ze względu na reżim sanitarny – wszelkich wyjaśnień udzielamy telefonicznie, poniedziałek – piątek 9.00-14.00.

Uwaga !

Z uwagi na konieczność zaplanowania odpowiedniej liczby miejsc, prosimy o wcześniejsze podjęcie tak ważnej decyzji, jaką jest posłanie dziecka do przedszkola.

Tak jak w bieżącym roku, również w tym- nadchodzącym –wszystkie dzieci mogą korzystać z przedszkola- bezpłatnie przez 5 godzin tj. w godz. 8.00-13.00

Przedszkole jest czynne od 6.00 do 16.00 . Rodzice dzieci pozostających dłużej /ponad 5 godzin objętych planem zajęć / płacą 1 zł za rozpoczętą, dodatkową godzinę; Odpłatność 1 zł nie dotyczy dzieci sześcioletnich

ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU

dotychczasowa odpłatność w przypadku dzieci korzystających z żywienia /śniadania , obiadu 2-daniowego, podwieczorka/ wynosi 7,00 x liczba roboczych dni w miesiącu

Dla rodziców w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość korzystania z żywienia dziecka opłacanego w całości przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie – warunkiem uzyskania tej pomocy jest złożenie odpowiedniego wniosku w OPS.

KONTAKT Z PRZEDSZKOLEM

tel . 15-86-12-015 mail przedszkolecmielow@wp.pl

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW DZIECI !

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ NIE PLANUJEMY OBECNIE DNI ADAPTACYJNYCH / JEŚLI SYTUACJA I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY SANITARNE ULEGNĄ ZMIANIE – POINFORMUJEMY PAŃSTWA O EWENTUALNYM TERMINIE DNI ADAPTACYJNYCH

Przedstawiamy Państwu dokumenty niezbędne do procesu rekrutacji do naszego przedszkola.

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA załącznik nr 3 : POBIERZ

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY DZIECKA załącznik nr 2 : POBIERZ

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICA załącznik nr 1 : POBIERZ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA : POBIERZ

Skip to content