STATUT

Przedstawiamy Państwu STATUT naszego PRZEDSZKOLA.

Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej

Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie

z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w Statucie

i tekstu jednolitego Statutu Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie.

DOKUMENT PDF DO POBRANIA :

UWAGA – AKTUALIZACJA 2023 STATUTU : aneks

Skip to content