Przedszkole wznawia działalność…

Przedszkole wznawia działalność w pełnym zakresie.

Wtorek 1-ego września rozpoczęcie roku przedszkolnego.

Spotkania dzieci z wychowawczyniami w grupach

od 8.45 do 10.30

Przedszkole czynne od 6.00 do 16.00

Dzieci, które nie będą korzystać z żywienia w tym dniu, przychodzą na godz. 9.15

Prosimy o pobranie i wypełnienie z naszej strony, z zakładki: „Procedury COVID”- deklaracji o stanie zdrowia oraz oświadczenia, potwierdzającego znajomość procedur związanych z działaniem przedszkola w czasie epidemii, w tym zgody na mierzenie temperatury dzieciom.

link do procedur :
http://przedszkolecmielow.cba.pl/?page_id=3910

Dzieci, które brały udział w tegorocznym sierpniowym dyżurze lub dniach próbnych dla „nowych” przedszkolaków – nie muszą ponownie składać w/w dokumentów.

Dzieci dojeżdżające prosimy o korzystanie z autobusów od 2 września, ponieważ 1 września autobusy dowożą dzieci do kościoła, gdzie przedszkole nie zapewnia opieki.

W przedszkolu czynne będą dwa wejścia: główne oraz od strony placu zabaw.

Przed wejściem do przedszkola dzieci będą miały mierzoną temperaturę.

Do budynku będą mogły wejść tylko dziecibez rodziców (prosimy na ten fakt przygotować dzieci). 1 września nie będzie spotkania dyrektora z rodzicami.

Spotkania z rodzicami odbędą się w pierwszych dniach września- osobno dla każdej grupy:

-Grupa A – wych. S. Pękalska – 02.09.2020 r. – godz. 15.00

-Grupa B – wych. A.Paruch – 03.09.2020 r. – godz. 15.00

-Grupa C – wych. M.Chadała – 04.09.2020 r. – godz. 15.00

-Grupa D – wych. A.Spała, W.Chmielewska 07.09.2020 r. – godz. 15.00

Dzieci 1 września otrzymają konieczne do podpisania przez rodziców dokumenty:

-upoważnienia do odbioru dziecka (jeśli dziecko będzie odbierać ktoś inny niż rodzic)

-upoważnienia do odbioru dzieci dojeżdżających (jeśli z przystanku będzie dziecko odbierać ktoś inny niż rodzic oraz upoważnienia dla opiekunek w autobusie i doprowadzających dzieci do przedszkola)

-zobowiązania do odbioru z przystanku dziecka dojeżdżającego (ponieważ dziecko przedszkolne nie może do domu wracać samo)

-zgoda na lekcje religii (5 i 6-latki)

Informacja o żywieniu w przedszkolu

Stawka za żywienie od 1-ego września ulega zmianie i wynosi 7 zł (za śniadanie,

obiad 2-daniowy oraz podwieczorek). Płatne do 10 -tego każdego miesiąca na konto przedszkola i rozliczana w kolejnym miesiącu – jeśli dziecko będzie miało nieobecności.

Od 8.00 do 13.00- zajęcia główne podstawy programowej są bezpłatne.

Opłata za godzinę– ponad podstawę programową, wynosi 1 zł za każdą godzinę rozpoczętą.

Opłata ta jest pobierana, jeśli dziecko przebywa w przedszkolu od 6.00 do 8.00 oraz od 13.00 do 16.00 i rozliczana na koniec miesiąca.

Pozostałe zagadnienia, w tym karty pracy do zajęć, będą omawiane na zebraniach grupowych.

Tel. 15 861 20 15 Adres strony: przedszkolecmielow.cba.pl

WAŻNE :

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli…

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3–iv-aktualizacja

Skip to content