PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU W ĆMIELOWIE CZASIE PANDEMII COVID-19


Procedury w związku z pandemią  obowiązujące  od 1 września 2020 opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 września 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

CZYTAJ – KLIK

Skip to content