Ogłaszamy konkurs

Ogłaszamy konkurs wynikający z zaplanowanych działań w ramach 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Gminie Ćmielów pod nazwą „Nauczymy się naszego kraju tańcem i piosenką”.

REGULAMIN

————————————————–

REGULAMIN GMINNEGO

PRZEGLĄDU PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ I PARTYZANCKIEJ

,,Rota młodego Polaka”

 • Organizator przeglądu Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie.
 • Cele przeglądu:
 • prezentacja umiejętności wokalnych dzieci,
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań piosenką żołnierską i partyzancką,
 • kształtowanie więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym miastem, narodem, jego historią, tradycją i wartościami,
 • rozwijanie wrażliwości na piękno ojczystego języka,
 • dostarczanie dzieciom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna treści utworów muzycznych,
 • odkrywanie i promowanie młodych talentów.
 • Warunki uczestnictwa
 • w przeglądzie mogą wziąć udział dzieci zamieszkałe lub uczące się w Gminie Ćmielów w wieku 5-6 lat
 • przedszkole zgłaszające swojego uczestnika zapewnia swojemu soliście podkład muzyczny ( instrument, nagranie CD)
 • zgłoszenie do przeglądu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu,
 • rodzic uczestnika przeglądu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestnictwa w przeglądzie, w tym na publikację wizerunku dziecka, zamieszczenia imienia i nazwiska laureata na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie,
 • wszelkie decyzje Organizatora konkursu i Jury będą ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 • Przebieg i organizacja przeglądu:
 • przegląd odbędzie się 9 listopada 2018r. w Samorządowym Przedszkolu w Ćmielowie o godz. 9.00
 • skład jury powołuje organizator
 • jury po wysłuchaniu wszystkich utworów dokona oceny prezentowanych piosenek
 • Kryteria oceny:
 • dobór repertuaru,
 • sposób prezentacji- zastosowane środki wyrazu, interpretacja, pomysłowość prezentacji utworu, walory głosowe, muzykalność, wyczucie rytmu
 • ogólny wyraz artystyczny

VII Nagrody

 • każdy uczestnik i przedszkole biorące udział w przeglądzie otrzyma pamiątkowy dyplom i upominek.

Zgłoszenia wyłącznie na KARCIE ZGŁOSZENIA wraz z klauzulą RODO prosimy przesyłać na adres

e-mail przedszkolecmielow@wp.pl lub pocztą oraz bezpośrednio do Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie ul. Długa 164a do dnia 5 listopada 2018 do godz. 12.00

Prosimy o dołączenie autorów tekstów i muzyki utworów oraz słów piosenek prezentowanych podczas Przeglądu Piosenki Żołnierskiej

i Partyzanckiej.

Dodatkowych informacji udzielają: Wioletta Chmielewska, Sylwia Pękalska, Anna Paruch pod numerem 15-8612015 w godz. 8.00-13.00.

———————————————-

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA – PODPISZ KLAZULE : karta-zgloszenia

Skip to content