ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA

dokumenty niezbędne do procedury zapisu (regulaminy i wniosek) : INFO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.154 ust.1 Ustawy z dnia 16 grudnia- Prawo oświatowe oraz Zarządzeniem Nr 3/2023 Burmistrza Ćmielowa z dnia 16.01.2023 r. podajemy terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie na rok szkolny 2023/2024

Od 6 marca 2023r. przyjmuje zapisy na rok szkolny 2023-2024.

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do naszego przedszkola

Składają:

Deklaracje woli o chęci kontynuowania przez dziecko nauki w przedszkolu / bez dodatkowych załączników/

Rodzice składają deklaracje woli do 17 marca 2023 r.

Uwaga! Dzieci urodzone w 2017r./ 6-letnie/ mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego/ tzw. „zerówki”/

Dzieci urodzone w 2018 , 2019 i 2020 roku – 5 ,4 i 3 latki – zgodnie z przepisami –mają prawo do opieki przedszkolnej, jednak warunkiem jest zapisanie dziecka do przedszkola, czyli wypełnienie i złożenie w terminie :

„Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”

oraz załączników dotyczących sytuacji rodzinnej dziecka /zatrudnienie rodziców , niepełnosprawność dziecka lub rodziców, wielodzietność, samotne wychowywanie dziecka/

Termin składania wniosków do przedszkola od 6 marca do 3 kwietnia 2023 r.

Przedszkole czynne jest w dni robocze od 6.00 do 16.00

W tych godzinach będzie można złożyć wniosek w skrzynce w przedsionku przedszkola.

Uwaga !

Z uwagi na konieczność zaplanowania odpowiedniej liczby miejsc, prosimy o wcześniejsze podjęcie tak ważnej decyzji, jaką jest posłanie dziecka

do przedszkola.

Tak jak w bieżącym roku, również w tym- nadchodzącym –wszystkie dzieci mogą korzystać z przedszkola- bezpłatnie przez 5 godzin tj. w godz. 8.00-13.00

Przedszkole jest czynne od 6.00 do 16.00

Rodzice dzieci pozostających dłużej /ponad 5 godzin objętych planem zajęć / płacą 1 zł za rozpoczętą, dodatkową godzinę; Odpłatność 1 zł nie dotyczy dzieci sześcioletnich

ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU

dotychczasowa odpłatność w przypadku dzieci korzystających z żywienia /śniadania , obiadu 2-daniowego, podwieczorka/ wynosi 9,00 x liczba roboczych dni w miesiącu

Dla rodziców w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość korzystania z żywienia dziecka opłacanego w całości przez Ośrodek Pomocy Społecznej

w Ćmielowie – warunkiem uzyskania tej pomocy jest złożenie odpowiedniego wniosku w OPS.

KONTAKT Z PRZEDSZKOLEM

tel . 15-86-12-015 mail przedszkolecmielow@wp.pl

Wszelkich wyjaśnień udzielamy telefonicznie lub osobiście poniedziałek – piątek 9.00-14.00

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW DZIECI !

DNI ADAPTACYJNE PLANUJEMY PODCZAS DYŻURU WAKACYJNEGO W SIERPNIU – POINFORMUJEMY PAŃSTWA O EWENTUALNYM TERMINIE DNI ADAPTACYJNYCH W PÓŹNIEJSZYM CZASIE

Skip to content