Święto Starszaka w ćmielowskim przedszkolu

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat…” tymi słowami Janusza Korczaka
rozpoczęła uroczystość „Święta Starszaka” w Samorządowym Przedszkolu w Ćmielowie,
dyrektor Ewa Cieśniewska.

Uśmiechnięte i rozśpiewane dzieci z grupy „Sówki” oraz „Wesołe Nutki” przygotowane przez
wychowawczynie Annę Paruch i Małgorzatę Chadała zaprezentowały się w programach
atrystycznych, przedstawiając swoje umiejętności wokalne i recytatorskie, przed licznie
zgromadzonymi rodzicami oraz zaproszonymi gośćmi – reprezentującą burmistrza Ćmielowa,
sekretarz gminy- Krystyną Małkowską oraz inspektorem oświaty Tomaszem Neymanem.
Czas spędzony w przedszkolu, to bardzo ważny etap w życiu dziecka, czas, kiedy
przygotowuje się ono do przekroczenia progu szkolnego. Święto Starszaka weszło na stałe do kalendarza
uroczystości przedszkolnych, dostarcza okazji do prezentacji, wesołej zabawy i czerpania radości
z bycia przedszkolakiem.
Ćmielowskie przedszkole realizuje programy zgodne z nową podstawą programową, rozwija
zainteresowania, wychowuje do wartości, promuje zdrowy styl życia, w tym zdrowe odżywianie.
Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych korzystają dodatkowo z zajęć wczesnego
wspomagania: logopedycznych oraz rewalidacyjnych , w tym – integracji sensorycznej.
Placówka prowadzi także zajęcia w ramach programów: ekologicznego oraz regionalnego.
Przedszkolaki chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych pod nazwą: zabawy
logopedyczne i zajęcia muzyczno- taneczne.
Wszystkim dzieciom, a zwłaszcza tym, którzy po raz pierwszy rozpoczynają rok
przedszkolny, z okazji Święta Starszaka, życzymy samych radosnych dni, wielu przyjaciół oraz
wspaniałych wrażeń. Oprócz życzeń dzieci otrzymały pamiątkowe upominki i słodycze, przygotowane
przez rodziców oraz zaproszonych gości.

Skip to content