Święto starszaka i nowe możliwości

Tradycją ćmielowskiego przedszkola stało się już, że starszaki obchodzą swoje święto.
W miniony czwartek dyrektor Ewa Cieśniewska powitała przybyłych na uroczystość zaproszonych gości p. Burmistrza Jana Kuśmierza, księdza kanonika Władysława Stańskiego, rodziców, nauczycieli oraz 6 latki, które pod kierunkiem Jagody Wojtaszek i Anny Paruch przygotowały przedstawienie pt. Z biegiem Wisły.
Piękna recytacja oraz wspaniałe stroje ćmielowianek i krakowiaków zrobiły na przybyłych duże wrażenie. Pan Burmistrz, zwracając się do zebranych, podkreślił fundamentalne znaczenie edukacji przedszkolnej rozumianej jako wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i osiąganie przez nich gotowości szkolnej.
W bieżącym roku ćmielowskie przedszkolaki oprócz realizacji podstawy programowej korzystają z nieodpłatnych zajęć z języka angielskiego oraz zajęć pod nazwą ,, Z komputerem za pan brat�. W związku z realizacją zadania Doposażenie Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie w nowoczesne pomoce dydaktyczne w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na kwotę 19400 zł w placówce wymienione zostały komputery, wkrótce dotrą kolejne pomoce dydaktyczne, które wzbogacą wyposażenie placówki. Dzięki wykonaniu oświetlenia awaryjnego poprawi się także bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkola.Wykonano także generalny remont kuchni oraz częściowo elewacji budynku.

Skip to content