NOWOCZESNA EDUKACJA – POMOCE DLA PRZEDSZKOLA W ĆMIELOWIE

Dobiegła końca realizacja projektu pod nazwą : Doposażenie Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie w pomoce dydaktyczne w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich.
Uzyskana pomoc finansowa w wysokości 19 240 zł wraz z 10% wkładem własnym – posłużyła do realizacji zadań w następujących obszarach :
– Z komputerem za pan brat.
– Edukacja przez ruch i zmysły.
– Ekologia w przedszkolu.
– Sprawny maluch.
Uzyskane środki pozwoliły na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych : zestawów komputerowych, programów multimedialnych, urządzeń, przyborów i przyrządów do ćwiczeń ruchowych i muzyczno-ruchowych, kącików przyrodniczych, pomocy do realizacji programu ekologicznego oraz zestawów do ćwiczeń manualnych. Stworzono lepsze warunki do wspierania wszechstronnego rozwoju ruchowego, percepcji słuchowej, mowy a także rozwoju społecznego dzieci objetych opieką przedszkolną, we współpracy z rodzicami oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Nauczyciele zorganizowali cykl zajęć otwartych dla rodziców oraz przedstawienia tematycznie związane z projektem np. SOS dla Ziemi czy Krasnoludki są na świecie.
W przedsięwzięciu wzięli udział wszyscy nauczyciele przedszkola oraz dyrektor placówki Ewa Cieśniewska.
Dzięki nowoczesnym pomocom dydaktycznym, dzieci przedszkolne uczestniczą w ciekawych i adekwatnych do możliwości rozwojowych zajęciach, które umożliwiają odkrywanie potencjału twórczego przedszkolaków.
Tego typu działania wyzwalają w wychowankach aktywność w zabawie i nauce oraz przynoszą ogromną radość dzieciom a nauczycielom umożliwiają wzbogacenie warsztatu pracy.

Skip to content