Święto Starszaka

,,Święto Starszaka” w przedszkolu w Ćmielowie
10 listopada 2021 r.- to ważny dzień dla ćmielowskich starszaków. W obecności zaproszonych gości –
Burmistrz Ćmielowa – Joanny Suski, przewodniczącej Rady Miejskiej – Krystyny Zdonek, dyrekcji oraz
rodziców dzieci zaprezentowały piękny program artystyczny.
Wydarzenie połączone zostało z udziałem przedszkola w akcji MEN ,,Przedszkole do hymnu”,
zaśpiewanie hymnu przez starszaki wspólnie z władzami gminnymi oraz rodzicami, a także recytacja
,,Katechizmu młodego Polaka” oraz pieśni patriotycznych- wzbogaciło przedstawienie ,,Wiewiórek”.
Przedszkolaki, przygotowane przez wychowawczynię – Annę Paruch -oprócz zdolności recytatorskich
pokazały również umiejętności taneczne, prezentując najpiękniejsze tańce polskie.
Celem uroczystości było kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, wprowadzenie
elementów edukacji historycznej u dzieci w wieku przedszkolnym, rozwijanie przynależności
narodowej, wzbudzanie szacunku do symboli narodowych, poznanie polskich pieśni patriotycznych,
śpiewanie hymnu z zachowaniem właściwej postawy.

Skip to content