1 września 2021 INFO

1 września 2021

Spotkania dzieci przedszkolnych z wychowawczyniami w grupach w godzinach 9.00-11.00

Konieczne do podpisania przez rodziców dokumenty:

-upoważnienia do odbioru dziecka (jeśli dziecko będzie odbierać ktoś inny niż rodzic)

-upoważnienia do odbioru dzieci dojeżdżających (jeśli z przystanku będzie dziecko odbierać ktoś inny, niż rodzic oraz upoważnienia dla opiekunek w autobusie i opiekunek przedszkolnych doprowadzających dzieci z przystanku do przedszkola)

-zobowiązania do odbioru z przystanku dziecka dojeżdżającego (ponieważ dziecko przedszkolne nie może do domu wracać samo)

-zgoda na lekcje religii (5 i 6-latki)- dotyczy tych rodziców, którzy jeszcze nie wypełniali wymienionych wyżej dokumentów.

Dowozy dzieci przedszkolnych rozpoczynają się 2 września 2021r.

Zebrania dyrekcji i wychowawczyń z rodzicami:

czwartek 2 września, grupa 6-latki godz. 15.00, wych. A.Paruch

piątek 3 września grupa 5-latki, godz. 15.00,wych. M. Chadała

wtorek 7 września grupa „maluchy” godz. 15.00, wych. J. Wojtaszek S. Pękalska

środa 8 września grupa 5-4-latki godz. 15.00, wych. A. Spała

Przypominamy, że w przedszkolu obowiązują nadal procedury związane z pandemią COVID-19.

Serdecznie zapraszamy

————————————–

Pamiętajmy:

Do przedszkola wchodzą dzieci- bez rodziców, wyjątek stanowią rodzice dzieci z grupy „maluchy”, które w tym roku rozpoczynają edukację przedszkolną- ci rodzice mogą wprowadzić dzieci do części wspólnej tzn. szatni.


Informacja o żywieniu w przedszkolu od 1 IX 2021 r.

Stawka za żywienie od 1-ego września wynosi 7 zł (za śniadanie, obiad 2-daniowy oraz podwieczorek).

Płatne do 10 -tego każdego miesiąca „z góry” na konto przedszkola i rozliczana w kolejnym miesiącu – jeśli dziecko będzie miało nieobecności.

Od 8.00 do 13.00- zajęcia główne podstawy programowej są bezpłatne.

Opłata za godzinę– ponad podstawę programową, wynosi 1 zł za każdą godzinę rozpoczętą.

Opłata ta jest pobierania, jeśli dziecko przebywa w przedszkolu w godz. 6.00 do 8.00 oraz od 13.00 do 16.00 i rozliczana na koniec miesiąca.

Tel. 15 861 20 15

Skip to content