Święto Przedszkolaka !

Hej przedszkole – śpiewy tańce i swawole- pod takim hasłem odbyła się pierwsza część corocznej uroczystości „Święta Przedszkolaka” w Samorządowym Przedszkolu w Ćmielowie, na które przybyli : burmistrz Jan Kuśmierz, przewodnicząca Rady Miejskiej -Marianna Gierczak, ksiądz kanonik tutejszej parafii Władysław Stański, inspektor oświaty Tomasz Neyman, a także przedstawiciele Rady Rodziców.

Na początku spotkania dyrektor Ewa Cieśniewska przypomniała słowa Janusza Korczaka-nauczyciela i przyjaciela dzieci : „Jesteście tak samo ważni jak dorośli …”- dziś sądzimy, że najważniejsi. Przedszkolaki lubią się bawić, śpiewać – stąd coroczne święto i okazja do zaprezentowania aktorskich i wokalnych możliwości 5 i 6 – latków , spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, których prawie dziewięćdziesiąt uczęszcza do ćmielowskiego przedszkola. W imieniu władz samorządowych do dzieci zwrócił się burmistrz Jan Kuśmierz, który podziwiając występy artystyczne, podkreślił, jak ważne są pierwsze kroki w przedszkolu, a także dobre warunki i przyjazna atmosfera, którą tworzą zadowolone przedszkolaki, ich rodzice, nauczyciele i pracownicy placówki. Dodatkową atrakcją, już od wielu lat, są zajęcia z języka angielskiego na które przeszło sto dzieci uczęszcza nieodpłatnie. Przedszkole dysponuje także nowoczesną salką komputerową z dostępem do Internetu, z której wychowankowie korzystają w ramach wczesnego wspomagania oraz rozwijania kreatywności i poznawania nowych technologii. Uroczystość zakończyła się upominkami i słodyczami.

galeria :

Skip to content