Startujemy czyli nowy rok szkolny 2014/2015

Nowy rok szkolny 2014-2015 w naszym przedszkolu przywitało 105 najmłodszych mieszkańców gminy Ćmielów. Rozpoczęły się zajęcia w 5 oddzialach, w tym 72 -dzieci odbywa roczne przygotowanie przedszkolne, 33 – to 3-4 latki.

W przedszkolu realizowany jest program „Od przedszkolaka do pierwszaka”, a także rozwijane są zainteresowania dzieci z zakresy ekologii i programu regionalnego. Placówka udziela także pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W biezącym roku szkolnym przedszkole proponuje oprócz nieodpłatnych lekcji języka angielskiego, także zajęcia dodatkowe w ramach innowacji pedagogicznej „ Teatr jest w nas” Przedszkolaki mogą skorzystać z grupowych zajęć profilaktyki logopedycznej / 2 x w tygodniu po 30 min/ oraz zajęć teatralnych / 2 x w tygodniu po 30 min/. Po przesiewowym badaniu logopedycznym rozpoczną się także indywidualne zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzonym rozwojem mowy.

W ramach programu 30 września wszystkie dzieci będą mogły nieodpłatnie obejrzeć przedstawienie „ Pastuszek” w wykonaniu artystów teartrzyku kukiełkowego „Pinokio”.


Skip to content