Starszak to brzmi dumnie

Starszak – to brzmi dumnie

Część I Święto Starszaków w Samorządowym Przedszkolu w Ćmielowie

Tradycyjnie, w przedszkolu w Ćmielowie dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego obchodziły uroczyście swoje święto.

W obecności zaproszonych gości – burmistrza- Jana Kuśmierza, inspektora oświaty Tomasza Neymana oraz dyrektor Ewy Cieśniewskiej, a także licznie zgromadzonych rodziców- przedszkolaki zaprezentowały programy, złożone z wierszy, skeczy, piosenek oraz tańców, tematycznie związanych z nazwą grupy. Dzieci przygotowywane przez wychowawczynie- Annę Paruch i Jagodę Wojtaszek, realizują program „Wiem dużo, chcę wiedzieć jeszcze więcej”. Dzięki temu mogą rozwijać zdolności i umiejętności wykraczające poza podstawę programową.

Uroczystość zakończyła się wręczeniem okolicznościowych upominków i słodyczy przygotowanych przez przedszkole, rodziców i zaproszonych gości. „Wesoła Nutki ” oraz „Motylki” przyjęły życzenia uśmiechu, radości oraz wytrwałości w realizacji codziennych obowiązków. Kończąc spotkanie Pan burmistrz zapewnił o trosce władz gminnych w zapewnianiu jak najlepszych warunków nauki i zabawy ćmielowskim przedszkolakom.

Część II W przedszkolu w Ćmielowie kolejne grupy świętują Dzień Starszaka.

Na uroczystość do dzieci z oddziału

w Piaskach Brzóstowskich -przybyli : burmistrz Ćmielowa Jan Kuśmierz, radny gminny Piotr Paszyński, a także rodzice. Uroczystość rozpoczęła dyrektor Ewa Cieśniewska, odwołując się do życzeń i Listu do dzieci skierowanego przez Rzecznika Praw Dziecka, przywołując słowa Janusza Korczaka-nauczyciela i przyjaciela dzieci : „My dorośli wiemy dużo o dziecku, ale się możemy mylić. Ale dziecko wie, czy mu jest dobrze, czy źle”. Przedszkole to bardzo ważny etap w życiu dziecka, miejsce, gdzie przygotowuje się ono do przekroczenia progu szkolnego. Dzień Starszaka dostarcza kolejnej okazji do świątowania, wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem.

Wychowawczynie „Biedronek”M. Chadała a w oddziałe w Piaskach Brzóstowskich- W. Borowska- przygotowały prezentacje dzieci, odbywających roczne przygotowanie przedszkolne. Przedstawienia w konwencji ekologicznej – piękna recytacja, śpiew, stroje, a także dekoracje, wywarły na przybyłych duże wrażenie.

Inspektor oświaty,Tomasz Neyman, składając życzenia Biedronkom oraz ich rodzicom, mówił o stale rozwijającej się bazie oświatowej – z pięknym placem zabaw z tzw. „Radosnej szkoły” czy halą, w której przedszkolaki niebawem będą ćwiczyć. Dodatkową atrakcją, już od wielu lat w ćmielowskim przedszkolu są zajęcia z języka angielskiego, na które przeszło osiemdziesiąt dzieci uczęszcza nieodpłatnie. Placówka dysponuje także nowoczesną salką komputerową z dostępem do Internetu, z której wychowankowie korzystają podczas zajęć wczesnego wspomagania rozwoju oraz poznawania nowych technologii. Dzieci biorą także udział w zajęciach dodatkowych, programach autorskich, w tym indywidualnej i grupowej profilaktyce logopedycznej w ramach innowacji pedagogicznej „Teatr jest w nas” oraz programie o charakterze artystycznym pod nazwą „Mali artyści”.

Wszystkim dzieciom a zwłaszcza tym, którzy po raz pierwszy rozpoczynają rok przedszkolny z okazji Dnia Starszaka życzymy samych słonecznych dni, wielu przyjaciół samych wspaniałych wrażeń.


Skip to content