Remont w przedszkolu – postęp prac termomodernizacyjnych budynku Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie

Trwa termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie . Zakres robót to docieplenie ścian w gruncie, ścian zewnętrznych – styropian samogasnący 20cm –elewacja z tynku mineralnego. Stropodachu – styropapą – o grubości styropianu 20cm oraz krycie papą termozgrzewalną jak również remont instalacji odgromowej, założenie kominków i wymiana nawietrzaków oraz orynnowania. Wymianę większości drzwi (3 szt.) i okien (93 szt.), montaż nawiewników i rekuperatorów oraz montaż instalacji fotowoltaicznej – 60 szt. paneli o łącznej mocy 15 kW – na osobnej konstrukcji za budynkiem Przedszkola- dla częściowego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną. Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne – LED wraz z wymianą oświetlenia awaryjnego. Wartość zadania to 1 484 661,00zł – dofinansowanie 582 467,63 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.Należy podkreślić, że termomodernizacja była jedynym sposobem pozyskania środków na poprawę warunków edukacji przedszkolnej w przypadku Gminy Ćmielów. Wszelkie środki z działań dotyczących np. Poddziałania 8.3.1 –Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej przyznawane są tym, którzy wykażą zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach, co w przypadku Gminy Ćmielów, ze względu na słabą demografię i dobrze zorganizowaną sieć przedszkoli, jest niemożliwe. Inwestycja realizowana jest przez firmę Wodex z Ożarowa. Do 7.09.2018 zrealizowano następujące prace: ocieplenie ław fundamentowych, demontaż pokrycia dachowego, montaż pierwszej warstwy papy podkładowej, ocieplenie ze styropianu na 1/2 powierzchni dachu budynku oraz położenie warstwy podkładowej, wymiana obudowy nawietrzaków dachowych, demontaż płyt ze ścian zewnętrznych oraz częściowy montaż płyt O-S-B wraz z folią wiatroszczelną. W najbliższym czasie planowana jest kontynuacja prac przy ścianach budynku- ocieplanie, montaż płyt i styropianu, montaż ocieplenia dachu. Pod koniec września 2018 r. planowana jest wymiana okien. Termin zakończenia prac – 30.11.2018r .

Skip to content