Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 podane zostaną do dnia 15 kwietnia 2017 r.

Szanowni rodzice !

Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie

przyjmuje zapisy na rok szkolny 2017-2018.

Uwaga! Dzieci urodzone w 2011 r./ 6-letnie/ mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego/ tzw. „zerówki”/ , mogą też rozpocząć naukę

w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej jeśli w bieżącym roku uczęszczały

do przedszkola

Deklaracje woli o chęci kontynuowania przez dziecko nauki

w przedszkolu/ dotyczy dzieci które obecnie uczęszczają do naszego przedszkola/

rodzice powinni składać do 20 marca 2017 r.

Dzieci urodzone w 2012 , 2013 i 2014 roku – 5 ,4 i 3 latki – jak mówią przepisy –mają prawo do opieki przedszkolnej , jednak warunkiem jest zapisanie dziecka do przedszkola,

czyli wypełnienie i złożenie

w terminie : „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”

Termin składania wniosków

do przedszkola od 01- 31 marca 2017 r.

Przedszkole czynne jest w dni robocze od 6.00 do 16.00

w tych godzinach można złożyć wniosek w gabinecie dyrektora lub u nauczycielek

w sali nr 5/maluchy/

Informacje szczegółowe można uzyskać telefonicznie lub osobiście:

poniedziałek – piątek 9.00-14.00

Uwaga !

Z uwagi na konieczność zaplanowania odpowiedniej liczby miejsc, prosimy

o wcześniejsze podjęcie tak ważnej decyzji, jaką jest posłanie dziecka

do przedszkola.

Tak jak w bieżącym roku, również w tym- nadchodzącym –

wszystkie dzieci mogą korzystać

z przedszkola- bezpłatnie przez 5 godzin.

Rodzice dzieci pozostających dłużej /ponad 5 godzin objętych planem/

płacą 1 zł za rozpoczętą, dodatkową godzinę;

od 1 stycznia 2017 r. odpłatność 1 zł nie dotyczy dzieci sześcioletnich

ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU

dotychczasowa odpłatność w przypadku dzieci korzystających z żywienia /śniadania , obiadu, podwieczorka/

wynosi 5,00 x liczba roboczych dni w miesiącu

Dla rodziców w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość korzystania z żywienia dziecka opłacanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie.

kontakt

tel . 15-86-12-015 mail przedszkolecmielow@wp.pl

ZAPRASZAMY !

DNI OTWARTE 16 i 17 marca 2017 r.

w godz. 10.00 – 12.00
DNI ADAPTACYJNE ODBĘDĄ SIĘ OD 7 – 14 sierpnia 2017 r.

ZAPRASZAMY DZIECI NOWOPRZYJĘTE WRAZ Z RODZICAMI

DEKLARACJA WOLI 2017

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO P-LA 2017

Skip to content