Przedszkolne spotkania

Przedszkolne spotkania

Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie, jak co roku, w ramach programu adaptacyjnego zorganizowało dni otwarte pod hasłem „Wakacje tuż, tuż…”. Przybyłe z rodzicami dzieci miały okazję przełamać obawy związane z nowym miejscem oraz nawiązywać pierwsze przyjaźnie pod okiem wychowawczyń. Zabawy ruchowe, teatralne, muzyczne i logopedyczne pozwoliły poznać nieco życie przedszkolne, na które składa się także wiele przyjemności, jak : spotkania, bale , wycieczki i teatrzyki, wizyta autorki bajek dla dzieci, spotkanie z ratownikami medycznymi Komendy Hufca ZHP w Ostrowcu Św. z ćwiczeniami z pierwszej pomocy.

Dzięki uprzejmości p. Adama Spały dzieci grupy najmłodszej miały okazję, nieodpłatnie, zwiedzić Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie, gdzie mogły wykonać własną figurkę i zobaczyć atrakcje przygotowane dla turystów.

Niezapomniane wrażenia spotkały dzieci na ścieżce ekologicznej Nadleśnictwa Ostrowiec Św., gdzie zaproszone przez Nadleśniczego p. Jerzego Pasternaka, a także radnego powiatu ostrowieckiego p. Mariusza Pasternaka– mogły przyswajać wiedzę ekologiczną w świetnie przygotowanym Ośrodku edukacji ekologicznej „Zwierzyniec”. Przedszkolaki wysłuchały ciekawych informacji o życiu mieszkańców lasu i wzięły udział w konkursie tematycznym z nagrodami przygotowanym przez leśniczych. Niewątpliwą atrakcją były kiełbaski z leśnego ogniska, wiele upominków , a także komplety materiałów edukacyjnych dla przedszkola.

Mając na względzie wszechstronny rozwój dzieci placówka w Ćmielowie oferuje ciekawe zajęcia edukcyjne, plastyczno – muzyczno – ruchowe, zajęcia z komputerem, a także zajęcia z języka angielskiego.

Skip to content