Na dobry start…

Na dobry start… – Edukacja najmłodszych w Samorządowym Przedszkolu

w Ćmielowie

Od 2 września bieżącego roku do Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie – w sześciu oddziałach – uczęszcza 137 przedszkolaków, w tym 94 dzieci pięcio- i sześcioletnich.

W trosce o zdrowie, harmonijny rozwój podopiecznych i ogólną ich sprawność, placówka oferuje bogatą ofertę zajęć edukacyjnych oraz plastyczno – muzyczno – ruchowych. Przedszkole zapewnia miłą, domową atmosferę oraz wiele dziecięcych atrakcji: konkursy, bale , wycieczki oraz przedstawienia i występy w Domu Kultury.

Mając na względzie wyrównywanie szans edukacyjnych na poziomie przedszkolnym oraz rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w placówce prowadzone są także zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Niewątpliwym atutem placówki są nieodpłatne zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla dzieci, zajęcia z komputerem, a także organizowane od tego roku – „Logopedyczne zabawy grupowe” z zakresu profilaktyki logopedycznej oraz projekt „Mali artyści”- w czasie tzw. godzin dodatkowych.

W oddziale w Piaskach Brzóstowskich w ramach rozwijania aktywności twórczej przedszkolaków, realizowany jest program: „Kolorowy świat dziecka”.

Wakacyjna przerwa wykorzystana została na remonty, których celem jest podnoszenie estetyki placówki, a także zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz rodzicom.

Kolejny rok utrzymuje się wzrostowa tendencja w liczbie dzieci korzystających z opieki przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Ćmielowie. Składa się na to wiele czynników. Nie bez znaczenia pozostaje ciekawa oferta przedszkola: udział w projektach, realizowane programy

i atrakcyjne metody. Rodzice z zadowoleniem przyjmują informacje na temat obniżenia opłaty za godzinę dodatkową – do 1 złotówki.

Wszystkim dzieciom a zwłaszcza tym, którzy po raz pierwszy rozpoczynają rok przedszkolny z okazji Dnia Przedszkolaka życzymy uśmiechu na buzi i samych wspaniałych wrażeń.

Skip to content