Przedszkolaki i Dzień Ziemi 2016 oraz Wiosenne spotkania z TEATREM

Kształtowanie ekologicznych postaw wśród przedszkolaków, to jedno z ważniejszych zadań wychowawczych w przedszkolu. Tworzenie makiet, plakatów, nauka piosenek i wierszyków, a także twórczość własna, związana z ochroną środowiska – w Tygodniu dla Ziemi – stały się już tradycją naszego przedszkola. Dzieci z radością wzięły też udział w barwnym korowodzie ulicami miasta na plac przy Domu Kultury im. W. Gombrowicza, gdzie, wspólnie z uczniami szkół podstawowych z Ćmielowa i Brzóstowej, uczestniczyły w Pikniku Ekologicznym. Program artystyczny przygotowany przez ekologów z ćmielowskiej „Jedynki” oraz wesoła zabawa, podobały się naszym przedszkolakom. Reprezentujący władze samorządowe burmistrz Jan Kuśmierz, podkreślając rolę młodzieży w zachowaniu zdrowej przyrody, wezwał uczestników do dbałości i troski o najbliższe otoczenie i zaprosił na poczęstunek.

W ramach działań Kwietniowe zabawy z teatrem dzieci miały możliwość zobaczenia trzech spektakli teatralnych o tematyce profilaktycznej oraz ekologicznej

Galeria

Wiosenne spotkania z teatrem w przedszkolu w Ćmielowie

Po raz trzeci w tym miesiącu dzieci miały okazję spotkać się ze sztuką teatralną – tym razem do przedszkola zawitali aktorzy teatru „Kanon” z Krakowa ze sztuką o tematyce ekologicznej – „Wiosenne euforie”. Prezentacje teatralne są kontynuacją ubiegłorocznego projektu edukacyjnego „Teatr jest w nas”. Tworząc dzieciom szansę zarówno obejrzenia, jak też zagrania w przedstawieniu teatralnym pobudzamy ich rozwój poznawczy i emocjonalny oraz rozwijamy mowę, samodzielność i umiejętność współdziałania w grupie, a także twórcze myślenie. Nasze utalentowane przedszkolaki przygotowują się do Konkursu Brzechwa i Tuwim dzieciom w ramach projektu „Przedszkole talentów”, a dzieci z grupy „Żabki” ćwiczą do przedstawienia Czerwony Kapturek”. Tak więc, w maju kolejne „spotkania z teatrem” ćmielowskich przedszkolaków.

Skip to content