Zapisy na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.154 ust.1 Ustawy z dnia 16 grudnia- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz Zarządzeniem Nr 4/2022 Burmistrza Ćmielowa z dnia 21.01.2022 r. podajemy terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie na rok szkolny 2022/2023 Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie

Od 7 marca 2022r. przyjmuje zapisy na rok szkolny 2022-2023.

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do naszego przedszkola

Składają:

Deklaracje woli o chęci kontynuowania przez dziecko nauki w przedszkolu

Rodzice powinni składać deklaracje woli do 15 marca 2022 r.

Uwaga! Dzieci urodzone w 2016 r./ 6-letnie/ mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego/ tzw. „zerówki”/

Dzieci urodzone w 2017 , 2018 i 2019 roku – 5 ,4 i 3 latki – zgodnie z przepisami –mają prawo do opieki przedszkolnej, jednak warunkiem jest zapisanie dziecka do przedszkola, czyli wypełnienie i złożenie w terminie :

„Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”

Termin składania wniosków do przedszkola

od 7 marca do 4 kwietnia 2022 r.

Przedszkole czynne jest w dni robocze od 6.00 do 16.00

W tych godzinach będzie można złożyć wniosek w skrzynce w przedsionku przedszkola.

Uwaga !

Z uwagi na konieczność zaplanowania odpowiedniej liczby miejsc, prosimy o wcześniejsze podjęcie tak ważnej decyzji, jaką jest posłanie dziecka

do przedszkola.

Tak jak w bieżącym roku, również w tym- nadchodzącym –wszystkie dzieci mogą korzystać z przedszkola- bezpłatnie przez 5 godzin tj. w godz. 8.00-13.00

Przedszkole jest czynne od 6.00 do 16.00

Rodzice dzieci pozostających dłużej /ponad 5 godzin objętych planem zajęć / płacą 1 zł za rozpoczętą, dodatkową godzinę;

Odpłatność 1 zł nie dotyczy dzieci sześcioletnich

ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU

dotychczasowa odpłatność w przypadku dzieci korzystających z żywienia /śniadania , obiadu 2-daniowego, podwieczorka/ wynosi 7,00 x liczba roboczych dni w miesiącu

WOBEC ROSNĄCYCH CEN PRODUKTÓW ŻYWIENIOWYCH PRZEDSZKOLE ZASTRZEGA SOBIE MOZLIWOŚĆ ZMIANY STAWKI

ZA ŻYWIENIE – INFORMACJA W SIERPNIU

Dla rodziców w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość korzystania z żywienia dziecka opłacanego w całości przez Ośrodek Pomocy Społecznej

w Ćmielowie – warunkiem uzyskania tej pomocy jest złożenie odpowiedniego wniosku w OPS.

KONTAKT Z PRZEDSZKOLEM

tel . 15-86-12-015 mail przedszkolecmielow@wp.pl

Ze względu na reżim sanitarny – wszelkich wyjaśnień udzielamy telefonicznie, poniedziałek – piątek 9.00-14.00

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW DZIECI !

JEŚLI SYTUACJA I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY SANITARNE NA TO POZWOLĄ– DNI ADAPTACYJNE PLANUJEMY PODCZAS DYŻURU WAKACYJNEGO W SIERPNIU

POINFORMUJEMY PAŃSTWA O EWENTUALNYM TERMINIE DNI ADAPTACYJNYCH W PÓŹNIEJSZYM CZASIE

Skip to content