Zapisy na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.154 ust.1 Ustawy z dnia 16 grudnia- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) oraz Zarządzeniem Nr 5/2020 Burmistrza Ćmielowa z dnia 27.01.2020 r. podajemy terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Samorządowego Przedszkola

w Ćmielowie na rok szkolny 2020/2021

 

Szanowni rodzice !

Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie

Od 1 marca 2020 przyjmuje zapisy na rok szkolny 2020-2021.

 

Uwaga! Dzieci urodzone w 2014 r./ 6-letnie/ mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego/ tzw. „zerówki”/

 

Deklaracje woli o chęci kontynuowania przez dziecko nauki w przedszkolu/ dotyczy dzieci, które obecnie uczęszczają do naszego przedszkola/  rodzice powinni składać do 10 marca 2020 r.

Dzieci urodzone w 2015 , 2016 i 2017 roku – 5 ,4 i 3 latki – zgodnie z przepisami –mają prawo do opieki przedszkolnej, jednak warunkiem jest zapisanie dziecka do przedszkola,

czyli wypełnienie i złożenie w terminie :

Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”

 

Termin składania wniosków

do przedszkola – 1 – 31marca 2020 r.

Przedszkole czynne jest w dni robocze od 6.00 do 16.00

w tych godzinach można złożyć wniosek w gabinecie dyrektora lub u nauczycielek w sali nr 2 / ”Krasnoludki”/ Informacje szczegółowe można uzyskać telefonicznie lub osobiście: 
poniedziałek – piątek 9.00-14.00

 

Uwaga !

Z uwagi na konieczność zaplanowania odpowiedniej liczby miejsc, prosimy o wcześniejsze podjęcie tak ważnej decyzji, jaką jest posłanie dziecka do przedszkola.

Tak jak w bieżącym roku, również w tym- nadchodzącym –wszystkie dzieci mogą korzystać z przedszkola- bezpłatnie
przez 5 godzin tj. w godz. 8.00-13.00

Przedszkole jest czynne od 6.00 do 16.00 
Rodzice dzieci pozostających dłużej /ponad 5 godzin objętych planem zajęć /  płacą 1 zł za rozpoczętą, dodatkową godzinę; Odpłatność 1 zł nie dotyczy dzieci sześcioletnichŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU

dotychczasowa odpłatność w przypadku dzieci korzystających z żywienia /śniadania , obiadu, podwieczorka/  wynosi 6,00 x liczba roboczych dni w miesiącu

Dla rodziców w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość korzystania z żywienia dziecka opłacanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie.

KONTAKT Z PRZEDSZKOLEM

tel . 15-86-12-015 mail przedszkolecmielow@wp.plZAPRASZAMY !DNI ADAPTACYJNE ODBĘDĄ SIĘ OD 10 – 21 sierpnia 2020 r.

ZAPRASZAMY DZIECI NOWOPRZYJĘTE WRAZ Z RODZICAMI

 

DEKLARACJA WOLI 2020

wnosek do przedszkola 2020

załącznik 1 do Wniosku o przyjęcie do przedszkola

Załącznik 2 do Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

załącznik 3 do Wniosku o przyjęcie do przedszkola

 

 

Skip to content