WZNAWIAMY DZIAŁALNOŚĆ ! :)

Drodzy Rodzice

Od 19.04.2021r wznawiamy działalność!

W związku z ciągle dużym zagrożeniem zarażeniem Covid -19, w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Ostrowcu Św. oraz organem prowadzącym – wprowadzamy pewne działania, służące zapewnieniu bezpieczeństwa Waszym dzieciom oraz pracownikom przedszkola.

Przedszkole prowadzi działalność w pełnym zakresie, jednak, aby spełnić warunek – maksymalnego ograniczenia kontaktów – przynajmniej między grupami przedszkolnymi, prosimy o przyprowadzanie dzieci wyłącznie w tych godzinach, w których funkcjonują grupy – zgodnie z rozkładem zajęć dla poszczególnych oddziałów. Celem tych kroków jest maksymalne ograniczenie kontaktów dzieci między oddziałami.

Kontakt ma miejsce od 6.00-8.00 oraz od 13.00-16.00, kiedy dzieci pozostające dłużej w przedszkolu – przechodzą pod opiekę nauczycielek z grupy ”Maluchy” – to właśnie chcemy zminimalizować. Te ograniczenia nie dotyczą dzieci dowożonych autobusami oraz dzieci obojga rodziców pracujących, którzy nie mogą zapewnić opieki we wcześniejszych godzinach.

Przewidywany czas trwania tych ograniczeń jest związany z decyzjami rządu o wycofaniu obostrzeń dotyczących szkół oraz funkcjonowania komunikacji.

Ponawiamy także apel o przyprowadzanie do przedszkola wyłączniezdrowych dzieci, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

Dyrektor przedszkola

Ewa Cieśniewska

Skip to content