W lesie i na łące….

W lesie i na łące – uroczystość Święta Przedszkolaka najmłodszych wychowanków ćmielowskiego przedszkola

W minionym tygodniu w Samorządowym Przedszkolu w Ćmielowie miały miejsce dwie uroczystości nadania imienia w grupach dzieci trzyletnich i czteroletnich. Pierwszy ważny debiut „Krasnoludków” pod opieką Jagody Wojtaszek i Anny Spała oraz „Żabek”, przygotowanych przez Sylwię Pękalską wzbudził emocje, nie tylko u dzieci, ale także wśród zaproszonych rodziców i dziadków. Dzieci , pięknie wcieliły sę w swoje role, pokazały, że znają już bardzo wiele wierszyków, tańców oraz zabaw muzyczno- ruchowych, do których zaproszeni zostali także rodzice. Nie kryli oni wzruszenia, nagradzając przedszkolaki gromkimi brawami oraz upominkami.

Życząc radości i sukcesów dyrektor Ewa Cieśniewska przekazała dzieciom, podarowane przez pana burmistrza wszystkim przedszkolakom – „wesołe” opaski odblaskowe.

Otwarte dla rodziców uroczystości przedszkolne służą integracji, przełamywaniu przez najmłodsze dzieci nieśmiałości oraz rozbudzanie u wychowanków wartości przynależności do grupy. Równie ważne dla ćmielowskiej placówki jest także wytwarzanie miłej i radosnej atmosfery oraz rozwijanie współpracy z rodzicami.

Skip to content