Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.154 ust.1 Ustawy z dnia 16 grudnia- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz Zarządzeniem Nr 12/2019 Burmistrza Ćmielowa z dnia 31.01.2019 r. podajemy terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Samorządowego Przedszkola

w Ćmielowie na rok szkolny 2019/2020

Szanowni rodzice !

Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie

przyjmuje zapisy na rok szkolny 2019-2020.

Uwaga! Dzieci urodzone w 2013 r./ 6-letnie/ mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego/ tzw. „zerówki”/

Deklaracje woli o chęci kontynuowania przez dziecko nauki

w przedszkolu/ dotyczy dzieci, które obecnie uczęszczają do naszego przedszkola/

rodzice powinni składać do 10 marca 2019 r.

Dzieci urodzone w 2014 , 2015 i 2016 roku – 5 ,4 i 3 latki – jak mówią przepisy –mają prawo do opieki przedszkolnej, jednak warunkiem jest zapisanie dziecka do przedszkola,

czyli wypełnienie i złożenie w terminie :

Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”

Termin składania wniosków

do przedszkola od 11 marca do 1 kwietnia 2019 r.

Przedszkole czynne jest w dni robocze od 6.00 do 16.00

w tych godzinach można złożyć wniosek w gabinecie dyrektora lub u nauczycielek

w sali nr 2 / ”Krasnoludki”/

Informacje szczegółowe można uzyskać telefonicznie lub osobiście:

poniedziałek – piątek 9.00-14.00

Uwaga !

Z uwagi na konieczność zaplanowania odpowiedniej liczby miejsc, prosimy

o wcześniejsze podjęcie tak ważnej decyzji, jaką jest posłanie dziecka

do przedszkola.

Tak jak w bieżącym roku, również w tym- nadchodzącym –

wszystkie dzieci mogą korzystać

z przedszkola- bezpłatnie przez 5 godzin.

Rodzice dzieci pozostających dłużej /ponad 5 godzin objętych planem/

płacą 1 zł za rozpoczętą, dodatkową godzinę;

Odpłatność 1 zł nie dotyczy dzieci sześcioletnich

ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU

dotychczasowa odpłatność w przypadku dzieci korzystających z żywienia /śniadania , obiadu, podwieczorka/

wynosi 5,00 x liczba roboczych dni w miesiącu

Dla rodziców w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość korzystania

z żywienia dziecka opłacanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie.

KONTAKT Z PRZEDSZKOLEM

tel . 15-86-12-015 mail przedszkolecmielow@wp.pl

ZAPRASZAMY !

DZIEŃ OTWARTY 26 marca 2019 r.

w godz. 10.00 – 12.00

DNI ADAPTACYJNE ODBĘDĄ SIĘ OD 5 – 9 sierpnia 2019 r.

ZAPRASZAMY DZIECI NOWOPRZYJĘTE WRAZ Z RODZICAMI

harmonogram

Skip to content