Terminy przeprowadzania postępowań rekrutacyjunych

[dokument – Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2018 Burmistrza Ćmielowa z dnia 07.03.2018]

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ćmielów.


Skip to content