Święto Starszaka

Rzecz to wielka niesłychanie, gdy STARSZAKIEM się zostanie” –

Święto Starszaka

w Samorządowym Przedszkolu w Ćmielowie.

W ćmielowskim przedszkolu stało się już tradycją, że „starszaki’ obchodzą swoje święto, które w tym roku trwało aż dwa dni.

W miniony wtorek dyrektor Ewa Cieśniewska powitała przybyłych na uroczystość zaproszonych gości p. Burmistrza Jana Kuśmierza, księdza kanonika Władysława Stańskiego, rodziców, nauczycieli oraz dzieci, które pod kierunkiem wychowawczyń grup: Sylwii Pękalskiej, Anny Spały, Małgorzaty Chadały, Ewy Słapek oraz Marty Szczygieł przygotowały przedstawienie. Piękna recytacja oraz wspaniałe stroje „Pszczółek ”, ,,Żabek”, „Misiów”oraz „Smerfów” zrobiły na wszystkich duże wrażenie. Pan Burmistrz, zwracając się do zebranych, życzył dzieciom uśmiechu i wytrwałości w pokonywaniu trudności. Podkreślił także, że nie sposób przecenić roli przedszkola dla rozwoju dzieci oraz osiągania przez nie gotowości szkolnej- a troską władz gminnych jest zapewnienie jak najlepszych warunków nauki i zabawy dzieciom, które są naszą przyszłością. Kolejny dzień poświęcony był na prezentacje dla rodziców, którzy mogli podziwiać swoje pociechy w programach artystycznych. Uroczystość zakończyła się wręczeniem okolicznościowych upominków i słodyczy przygotowanych przez przedszkole, rodziców i zaproszonych gości.
W bieżącym roku do placówki uczęszcza 132 dzieci , w tym – 106 – to pięcio- i sześciolatki, które spełniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Ćmielowskie przedszkolaki oprócz realizacji podstawy programowej korzystają z nieodpłatnych zajęć z języka angielskiego oraz zajęć ,, Z komputerem za pan brat” w nowoczesnej salce komputerowej. Dla podopiecznych placówki, mających specjalne potrzeby edukacyjne, przedszkole oferuje specjalistyczne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oraz rewalidacji.

Skip to content