Światowy Dzień Zwierząt

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt do naszego przedszkola został zaproszony Pan doktor weterynarii
Dariusz Stawiarski. Celem jego wizyty było zapoznanie dzieci z pracą weterynarza i zdobycie wiedzy
na temat dbania i pielęgnowania zwierząt domowych, a także kształtowanie pozytywnych postaw
w stosunku do zwierząt. Dzieci poznały zasady postępowania w kontaktach ze zwierzętami, aby
uniknąć nieprzyjemnych i niebezpiecznych zdarzeń. Pan weterynarz przyniósł ze sobą narzędzia,
których używa w codziennej pracy i demonstrował do czego służą . Przedszkolaki miały również
możliwość kontaktu z żywym zwierzątkiem – pieskiem. Brały aktywny udział w spotkaniu, zadawały
liczne pytania dotyczące zwierząt i pracy weterynarza. Spotkanie miało także uzmysłowić dzieciom, że
zwierzę nie jest zabawką i tak samo jak człowiek czuje, pragnie i cierpi. Spotkanie przebiegło w miłej
atmosferze.

Skip to content