REKRUTACJA 2024/2025

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.154 ust.1 Ustawy z dnia 16 grudnia- Prawo oświatowe/DZ.U. Z 2023r. Poz. 900/ oraz Zarządzeniem Nr 5/2024 Burmistrza Ćmielowa z dnia 15.01.2024 r. podajemy terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Samorządowego Przedszkola

w Ćmielowie na rok szkolny 2024/2025

od 04 marca 2024r. przyjmujemy zapisy na rok szkolny 2024-2025

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do naszego przedszkolaSkładają:

Deklaracje woli o chęci kontynuowania przez dziecko nauki w przedszkolu / bez dodatkowych załączników/ Rodzice składają deklaracje woli do 15 marca 2024

Uwaga! Dzieci urodzone w 2018r./ 6-letnie/ mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego/ tzw. „zerówki”/

Dzieci urodzone w 2019 , 2020 i 2021 roku – 5 ,4 i 3 latki – zgodnie z przepisami –mają prawo do opieki przedszkolnej, jednak warunkiem jest zapisanie dziecka do przedszkola, czyli wypełnienie i złożenie w terminie:

„Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”

oraz załączników dotyczących sytuacji rodzinnej dziecka /zatrudnienie rodziców, niepełnosprawność dziecka lub rodziców, wielodzietność, samotne wychowywanie dziecka/

Termin składania wniosków do przedszkola dla „nowych” dzieci

4 marca – 8 kwietnia 2024 r.

Przedszkole czynne jest w dni robocze od 6.00 do 16.00

W tych godzinach będzie można złożyć wniosek w skrzynce w przedsionku przedszkola.

Uwaga !

Z uwagi na konieczność zaplanowania odpowiedniej liczby miejsc, prosimy o wcześniejsze podjęcie tak ważnej decyzji, jaką jest posłanie dziecka do przedszkola.

ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU

dotychczasowa odpłatność w przypadku dzieci korzystających z żywienia /śniadania , obiadu 2-daniowego, podwieczorka/

wynosi 9,00 x liczba roboczych dni w miesiącu

Dla rodziców w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość korzystania z żywienia dziecka opłacanego w całości przez Ośrodek Pomocy Społecznej

w Ćmielowie – należy złożyć odpowiedni wniosek w OPS.

KONTAKT Z PRZEDSZKOLEM

tel . 15-86-12-015 mail przedszkolecmielow@wp.pl

Wszelkich wyjaśnień udzielamy telefonicznie lub osobiście

poniedziałek – piątek 9.00-14.00

ZAPRASZAMY DO ZAPISU DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA NOWY ROK SZKOLNY!

DNI ADAPTACYJNE PLANUJEMY PODCZAS DYŻURU WAKACYJNEGO W SIERPNIU POINFORMUJEMY PAŃSTWA O ICH TERMINIE W PÓŹNIEJSZYM CZASIE

Skip to content