Pomoce naukowe dla placówek oświatowych

2 lipca 2009 roku w WDK w Kielcach została podpisana umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem a Burmistrzem Ćmielowa Janem Kuśmierzem i Dyrektorem Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie Ewą Cieśniewską na realizację zadania �Nowoczesna edukacja � pomoce dla przedszkola�.
Projekt uzyskał akceptację Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w ramach Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich. Przyznana zgodnie z projektem pomoc finansowa w wysokości 19.240 zł zostanie przeznaczona na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Ćmielowie, w tym wyposażenie salki gimnastycznej, kącików przyrodniczych i częściową wymianę komputerów. Gmina w ramach 10% wkładu własnego zapewni przedszkolakom dostęp do internetu i dodatkowe zajęcia z komputerem, które obok zajęć z języka angielskiego wzbogacają ofertę nieodpłatnych zajęć dodatkowych przedszkola. Również w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich pomoc rzeczową w postaci interaktywnego zestawu multimedialnego (komputer, tablica multimedialna, rzutnik i oprogramowanie specjalistyczne) o wartości 20.000 zł otrzyma Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzóstowej.

Skip to content