Nowy ROK PRZEDSZKOLNY 2017-2018

Rozpoczęcie roku przedszkolnego 2017-2018 odbędzie sie 4 września 2017r.

– 9:00 – spotkania dzieci z wychowawcami w grupach
– 10:00 – spotkanie informacyjne rodziców z dyrektorem przedszkola
W dniu 4 września przedszkole pełni dyżur dla dzieci pracujących rodziców od godz.6:00 do 16:00.

ZAPRASZAMY

podstawa prawna :

par.2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r., w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002r., Nr 46, poz.432 z późn.zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art.47ust.1pkt6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r., Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.,poz 59)


Skip to content