KOLĘDOWANIE DLA SENIORÓW

4 stycznia mieliśmy zaszczyt gościć w naszym przedszkolu seniorów. Dzieci
recytowały krótkie wierszyki, śpiewały kolędy oraz zatańczyły świąteczne układy.
To sympatyczne spotkanie zakończyło się wręczeniem upominków naszym
seniorom oraz słodkim poczęstunkiem. Goście również przygotowali niespodzianki
dla przedszkolaków. Takie międzypokoleniowe działania przynoszą wiele korzyści:
wzmacniają więzi w społeczności lokalnej, wzbogacają procesy uczenia się zarówno
dzieci, jak i osób starszych, a przede wszystkim dają radość obu stronom. Wizyta ta
była wartościową lekcją wychowawczą, która uczy szacunku i życzliwości jaką
trzeba okazywać osobom starszym.

Skip to content