Humor w poezji dla dzieci – konkurs recytatorski

Regulamin konkursu recytatorskiego

Organizator :

Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie
– Jagoda Wojtaszek
– Anna Paruch

Cele konkursu :

1. Upowszechnienie poezji dla dzieci
2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich
3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci
4. Zachęcanie do publicznych występów i integracja środowiska

Zasady uczestnictwa :

1. Konkurs organizowany jest w trzech grupach wiekowych
– do lat 4
– 5 lat
– 6 lat
2. Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 5 minut
3. Każde przedszkole może reprezentować maksymalnie 4 uczestników w każdej kategorii wiekowej
4. Uczestnicy przygotowują jeden utwór do prezentacji (polskiego autora)
5. Prezentacje recytatorski mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyt), jeżeli służą one twórczej interpretacji
6. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia do dnia 14 maja 2010 roku. Na adres :

Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie
ul. Polna 164a 27-440 Ćmielów

7. Po upływie wyznaczonego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
8. Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury, które w swojej ocenie uwzględniać będzie :
– dobór repertuaru do wrażliwości i wieku dziecka
– pamięciowe opanowanie tekstu
– kulturę słowa
– ogólny wyraz artystyczny
9. Jury przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia dla dzieci i opiekunów
10. Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury.
11. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 8612 015

Finał i ogłoszenie wyników odbędzie się 20 maja 2010 roku o godz. 10.00

Serdecznie ZAPRASZAMY !

Skip to content