Ćmielów – obchody 510-lecia nadania praw miejskich

Dzień 15 maja 2015 roku był dniem szczególnym dla historii miasta Ćmielów. Dokładnie 510 lat temu miejscowości tej nadano prawa miejskie.
Na rocznicę tę nałożyły się też inne, jak 25 lecie samorządu oraz 110 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmielowie.
W ramach obchodów tej rocznicy odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w hali sportowej SP nr 1 w Ćmielowie, symboliczne wręczenie aktu lokacyjnego Burmistrzowi Miasta oraz wręczenie Aktu Nadania Tytułu honorowego Obywatela Miasta Ćmielowa. Imprezie towarzyszyły prezentacje dorobku oraz wystawy.
Czynny udział brały w niej też nasze przedszkolaki.
Prezentujemy galerię z sesji uroczystej Rady Miasta oraz wręczenia aktu lokacyjnego Burmistrzowi Miasta Panu Janowi Kuśmierzowi.

Pigułka historii dla zainteresowanych :   [źródło : Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/%C4%86miel%C3%B3w]

„Pierwsze historyczne wzmianki o Ćmielowie pochodzą z XIV wieku[4]. W roku 1388 bracia Marcin i Mikołaj z Baruchowa, herbu Doliwa, sprzedali zamek i wieś Gniewoszowi z Dalewic, a ten przekazał całe dobra ćmielowskie swojemu synowi, który tak jak ojciec nosił imię Gniewosz[2]. W roku 1425 Ćmielów zakupił Jan z Podlodowa, herbu Janina. Wartym wspomnienia jest, że w tym czasie obok położonej pod zamkiem wsi Ćmielów, istniała również wieś Szydłów, znajdująca się na miejscu obecnego kościoła parafialnego[2].

Koniec XV wieku to początek świetności wsi a następnie miasta Ćmielów, które stało się własnością rodu Szydłowieckich[4]. Córka Stanisława Szydłowieckiego, Katarzyna poprzez małżeństwo ze Stanisławem z Grocholic herbu Syrokomla w 1473 roku zwróciła uwagę swojej rodziny na włości położone w dolinie rzeki Kamiennej[2]. Na początku XVI wieku podskarbi wielki koronny Jakub Szydłowiecki, brat Katarzyny rozpoczął akcję wykupu dóbr leżących nad Kamienną nabywając także włości ćmielowskie. Kolejnym krokiem Szydłowieckiego była rozbudowa istniejącego tam zamku oraz założenie na gruntach wsi Ćmielów i Szydłów miasta[2][4]. Prawa miejskie nadane zostały Ćmielowowi na mocy przywileju lokacyjnego z 19 maja 1505 roku, wydanego w Radomiu przez króla Aleksandra Jagiellończyka[4].”

Skip to content