„Wybuchowa” wizyta w przedszkolu w Ćmielowie

„Wybuchowa” wizyta w przedszkolu w Ćmielowie
Do przedszkola w Ćmielowie przybyli żołnierze z 31 Patrolu Rozminowania z Centrum
Przygotowań Do Misji Zagranicznych w Kielcach. Jednostkę reprezentowali plutonowy Lech
Snop oraz starszy kapral Sebastian Tosnowiec, którzy przeprowadzili zajęcia, uświadamiające
dzieciom, na czym polega praca żołnierza oraz zagrożenia, jakie wiążą się ze znalezieniem
przedmiotów przypominających pociski czy bomby. Dzięki ciekawej prezentacji oraz zajmującej
prelekcji, przedszkolaki poznały krok po kroku kolejność postępowania w takich przypadkach.
Dzieci dowiedziały się ciekawych informacji o wyjątkowo niebezpiecznej pracy saperów oraz
o ogromnej odpowiedzialności i ryzyku , jakie się z jej wykonywaniem wiążą. Przywiezione
eksponaty, a także elementy stroju sapera, które dzieci mogły przymierzyć, wzbudziły wielkie
zainteresowanie.
Wizyta zakończyła się oglądaniem pojazdu bojowego, wspólną fotografią i rozdaniem
upominków.

Podziękowanie
Pan Płk dypl. Wiesław Mitkowski
Pragniemy w imieniu przedszkolaków oraz kadry pedagogicznej Samorządowego Przedszkola
w Ćmielowie
serdecznie podziękować
za profesjonalne przygotowanie i poprowadzenie zajęć z dziećmi oraz pokaz sprzętu wojskowego.
Przeprowadzone przez plutonowego Lecha Snop oraz starszego kaprala Sebastiana Tosnowiec
zajęcia przybliżyły dzieciom pracę saperów z 31 Patrolu Rozminowania oraz uświadomiły
zagrożenia i niebezpieczeństwo, jakie może powstać podczas prac związanych
z unieszkodliwianiem niewybuchów i niewypałów.
Serdecznie dziękujemy !
dyrektor przedszkola Ewa Cieśniewska

Skip to content