„Teatr jest w nas”- pt. „Wiosenne porządki”

Spektakl ramach innowacji pedagogicznej „Teatr jest w nas”- pt. „Wiosenne porządki”

W ubiegłym tygodniu dzieci z przedszkola w Ćmielowie mogły obejrzeć przedstawienie o tematyce ekologicznej – Tearu Kanon z Krakowa pt. „Wiosenne porządki”. Projekt edukacyjny „Teatr jest w nas” prowadzony przez placówkę w bieżącym roku, tworzy szanse zarówno dla dzieci utalentowanych artystycznie, jak też dzięki grupowym i indywidyalnym zajęciom logopedycznym- wspiera dzieci w rozwoju prawidłowej mowy. Działania w ramach tego projektu rozwijają wśród przedszkolaków samodzielność, umiejętność współdziałania w grupie rówieśniczej, pobudzają rozwój poznawczy i emocjonalny oraz twórcze myślenie, a przede wszystkim umożliwiają prezentację wyników własnej pracy.

Spektakl finansowany ze środków organu prowadzącego-Gminy Ćmielów .


Skip to content