„Aby nasze dzieci mówiły pięknie….”

Aby nasze dzieci mówiły pięknie….”– pod takim tytułem odbyła się w Samorządowym Przedszkolu w Ćmielowie prelekcja logopedy z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Elzbiety Skoczewskiej. Rodzice przedszkolaków mieli okazję zapoznać się z tematyką związaną z rozwojem mowy dziecka oraz sposobami jej stymulowania. Mając na względzie wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach innowacji „Teatr jest w nas” dzieci w Ćmielowie mogą uczęszczać na zajęcia dodatkowe z zakresu profilaktyki logopedycznej oraz zajęcia teatralno- artystyczne. Rodzice mieli też możliwość podziwiania pierwszych efektów tych działań podczas przedstawienia pt. Jesienne spotkanie” przygotowanego przez jedną z autorek projektu – Annę Spałę.


Skip to content