„Chcę zostać dziś STARSZAKIEM – prawdziwym przedszkolakiem…”

Jak co roku ćmielowskie starszaki obchodziły swoje święto. Uroczystość rozpoczęła dyrektor, Ewa Cieśniewska, witając gości: przewodniczącą Rady Miasta- Mariannę Gierczak oraz z-cę burmistrza- Tadeusza Chmieleckiego i licznie przybyłych rodziców.

Tę ważną, przedszkolną uroczystość w miłej , rodzinnej atmosferze, rozpoczęły przygotowane przez wychowawczynię Sylwię Pękalską– dzieci z grupy „Tygryski”. W swej części artystycznej przeniosły się do bajkowego, Stumilowego Lasu na niezwykłą i ciekawą lekcję.

Dzieci z grupy „Słoneczka” z wychowawczynią – Małgorzatą Chadała, wybrały się w podróż do Krainy Uśmiechu. Przedszkolaki zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie i wokalne, dostarczając wielu wzruszeń zarówno rodzicom jak i wychowawcom.

Ćmielowskie przedszkole obejmuje swoją opieką prawie sto dzieci z terenu całej gminy.

W bieżącym roku, realizując nową podstawę programową – według programu „Kocham przedszkole”, przedszkolaki rozwijają zdolności, uczą się szacunku, poznają zdrowy styl życia. Biorą także udział w projekcie promującym czytelnictwo- „Zaczytane przedszkole”.

Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna oraz zajęcia wczesnego wspomagania i rewalidacji, w tym logopedyczne i integracji sensorycznej.

Wychowankowie ćmielowskiego przedszkola chętnie korzystają z zajęć dodatkowych – teatralno – artystycznych oraz profilaktyki logopedycznej.

Z okazji Święta Starszaka goście złożyli przedszkolakom życzenia wielu sukcesów, odkrywania talentów i rozwijania zainteresowań oraz samych radosnych przedszkolnych dni, zapewniając o trosce i zaangażowaniu władz samorządowych w rozwój i modernizację bazy dydaktyczno – wychowawczej przedszkola. Dzieci otrzymały także okolicznościowe upominki od rodziców i zaproszonych gości.

Skip to content